Montering & lagning

Montering

Vi monterar samt installerar in och utvändiga solskydd och ser till att solskydden är korrekt måttanpassade och fastsatta. Vi avråder montering av markiser på egen hand eftersom vi då vi inte kan garantera varken säkerhet eller hållfasthet.

Reparation

Beroende på skada kan vi reparera din nuvarande markis, reparationerna kan utföras på plats om så önskas. Utöver byte av duk/väv så byter vi även ut bandrullar, markisarmar, fästen, snäckväxlar och motorer.